Dataset

Veilig Thuis: Informatie over overdrachten door Veilig Thuis (vanaf 01-01-2019)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Health and care
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit bestand bevat informatie over overdrachten door Veilig Thuis. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan:

  • een of meerdere professionals, diensten of instellingen;
  • de direct betrokkenen zelf.

De precieze datum van overdracht is niet bekend, daarom is in dit bestand de start- en einddatum van de gehele casus opgenomen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De gegevens worden elk half jaar door de 26 VeiligThuis organisaties middels een beveiligde uploadverbinding aan het CBS geleverd. Elke VT krijgt een spiegel- en kwaliteitsrapport van het door hen aangeleverde bestand en kan naar aanleiding daarvan besluiten om nog een verbeterde levering te doen. Bij verwerking door het CBS vinden nog enkele selecties en gaafmaakslagen plaats.

Populatie

Casussen waarin ten minste één overdracht heeft plaatsgevonden.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410805dd8f5

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier