Dataset

Actuele ozon concentratie in Nederland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bijgewerkt 01/05/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze kaart geeft de berekende gemiddelde concentratie ozon van het afgelopen uur weer. Elk uur wordt deze informatie geactualiseerd. Ozon is een gas dat ontstaat uit een reactie tussen allerlei luchtverontreinigende stoffen onder invloed van zonlicht. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus eigenlijk alleen in het voorjaar en in de zomer voor, omdat in de andere seizoenen de zonne-invloed te gering is om ozon te laten ontstaan.

De waarden die u ziet zijn gebaseerd op berekeningen. De berekeningen zijn geijkt adhv metingen. De gebruikte rekenmethode is het RIO model voor uurlijkse achtergrondconcentraties.

Contactinformatie
Naam: RIVM
Email: atlasleefomgeving@rivm.nl

Webservice

actueel_o3

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/wms?

OGC:WMS