Dataset

Actuele NO2 concentratie in Nederland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bijgewerkt 11/04/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

U ziet de gemiddelde concentratie stikstofdioxide van het afgelopen uur in kleur aangegeven. Elk uur wordt deze informatie geactualiseerd. De hoogste concentraties stikstofdioxide komen meestal voor tijdens de ochtend- en avondspits. Deze stof komt vrij door het (weg)verkeer, energieproductie en industrie. Daarnaast ontstaat NO2 uit een reactie tussen stikstofmonoxide en ozon. Het weer en de verkeersdrukte hebben grote invloed op de concentratie. De waarden die u ziet zijn gebaseerd op berekeningen. De berekeningen zijn geijkt aan meerdere metingen in het land. De gebruikte rekenmethode is de Afgeleide Standaardrekenmethode 2, waarbij is herleid naar uurlijkse waarden.

Contactinformatie
Naam: RIVM
Email: atlasleefomgeving@rivm.nl

Webservice

lucht:actueel_no2

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/wms?

OGC:WMS