Dataset

Verkeer- Gesloten verklaringen op provinciale wegen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gelderland (Provincie)
Updated 03/29/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In dit bestand zijn zogenaamde ‘geslotenverklaringen’ zichtbaar die geldig zijn op wegen die in het beheer en onderhoud van provincie Gelderland vallen. Een geslotenverklaring is een bepaald soort verkeersbesluit dat aangeeft dat een weg of wegvak niet mag worden gebruikt door verkeer dat aan bepaalde criteria voldoet (bijvoorbeeld langzaam verkeer of vrachtverkeer). Geslotenverklaringen worden langs de weg getoond middels borden die in de ‘C’ categorie vallen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/Metadata/bitmap/InVk_Gesloten_verkl_prov_wegen.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

InVk_Gesloten_verkl_prov_wegen

OGC:WMS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_bow/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

OGC:WMS

InVk_Gesloten_verkl_prov_wegen

OGC:WFS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_bow/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

OGC:WFS