Dataset

Door de huisarts geregistreerde contacten; migratieachtergrond, 2006-2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel toont het percentage personen dat in een verslagjaar een gedeclareerd contact heeft gehad met de huisarts bij wie de persoon staat ingeschreven. De contacten zijn onderverdeeld naar soort contact (consult op de praktijk, visite of telefonisch consult). Daarnaast wordt het gemiddeld aantal contacten per persoon gegeven, zowel voor de gehele bevolking als voor de personen die eenmaal of vaker contact hebben gehad met de huisarts. De cijfers worden uitgesplitst naar migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2018

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 5 november 2021:

  • De voorlopige cijfers over 2018 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
  • De tabel is stopgezet in verband met een veranderde declaratiestructuur bij de huisartsenzorg.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Geen, deze tabel is stopgezet. Nieuwe tabellen worden in de loop van 2022 verwacht. Deze zullen te vinden zijn via de link in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80192ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80192ned

Aantal personen met contact en aantal contacten per persoon naar soort contact, migratieachtergrond, geslacht, leeftijd in vijftienjaarsklassen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80192ned

Aantal personen met contact en aantal contacten per persoon naar soort contact, migratieachtergrond, geslacht, leeftijd in vijftienjaarsklassen