Dataset

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio's

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/03/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor Nederland, de landsdelen, provincies en gemeentes. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2022.

Status van de cijfers: De cijfers over de jaren 2010 tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per oktober 2023: Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd. Verslagjaar 2021 is geactualiseerd. De bestaande categorie "Gemiddeld elektriciteitsverbruik" is hernoemd tot "Gemiddelde elektriciteitslevering". Daarnaast is er een categorie "Gemiddelde netto elektriciteitslevering" toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers verschijnen in het derde kwartaal van het jaar volgend op het verslagjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81528NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81528NED

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81528NED

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio