Dataset

Landelijke indicatoren

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Politie (Rijk)
Updated 09/27/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Police, fire department and emergency services
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de reactietijd op de prio1-meldingen noodhulp, het percentage oproepen op het Landelijk Telefoonnummer Politie dat binnen de 20 seconden is opgenomen, het aantal overdrachtsdossiers, het percentage geregistreerde identiteitsonderzoeken dat voldoet aan kwaliteitseisen, en het aantal naar het Openbaar Ministerie verzonden processen-verbaal met een niet-Nederlandse verdachte dat voorzien is van een vreemdelingennummer.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2018: De cijfers over 2017 zijn nieuw.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over de eerste helft van 2018 verschijnen in het najaar van 2018.

Landing page: https://politieopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=Politie&graphtype=Table&tableId=47002NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/47002NED

bedrijfsvoering Politie landelijk

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/47002NED

bedrijfsvoering Politie landelijk