Dataset

Gezondheidsgegevens GGD Zeeland; persoonskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Municipalities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel staan gezondheidsgegevens van jongeren van 12 tot 19 jaar uit de GGD Zeeland. Deze gegevens zijn uitgesplitst naar een aantal persoonskenmerken. Bij de gezondheidsgegevens gaat het onder andere om het gebruik van genotmiddelen door jongeren, hun gewicht en voeding. De persoonskenmerken die in deze tabel zijn opgenomen zijn geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar voor het jaar 2010.

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen per 22 september 2016: De tabel wordt nu stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er komen geen nieuwe cijfers. Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20053ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20053ned

Gezondheidsgegevens Geslacht en leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20053ned

Gezondheidsgegevens Geslacht en leeftijd