Dataset

Gezondheidsgegevens GGD Groningen; gemeenten, 2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Municipalities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel staan gezondheidsgegevens van jongeren van 12 tot 19 jaar uit de GGD Groningen. Deze gegevens zijn uitgesplitst naar de gemeenten die deel uitmaken van de GGD Regio Groningen. Bij de gezondheidsgegevens gaat het onder andere om het gebruik van genotmiddelen door jongeren en voeding.

Gegevens beschikbaar voor het jaar 2008.

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen per 22 september 2016: De tabel wordt nu stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er komen geen nieuwe cijfers. Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20048ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20048ned

Informatie over ervaren gezondheid, genotmiddelen, voeding, overgewicht, pesten en veilig vrijen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20048ned

Informatie over ervaren gezondheid, genotmiddelen, voeding, overgewicht, pesten en veilig vrijen