Dataset

Gezondheidsgegevens GGD Kennemerland; persoonskenmerken, 2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Municipalities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel staan gezondheidsgegevens van jongeren uit leerjaar 2 en 4 van het voortgezet onderwijs uit de GGD Kennemerland. Deze gegevens zijn uitgesplitst naar een aantal persoonskenmerken. Bij de gezondheidsgegevens gaat het onder andere om het gebruik van genotmiddelen door jongeren en voeding. De persoonskenmerken die in deze tabel zijn opgenomen zijn geslacht, herkomst, onderwijsniveau en leerjaar.

Gegevens beschikbaar voor het jaar 2009.

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen per 22 september 2016: De tabel wordt nu stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er komen geen nieuwe cijfers. Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20070ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20070ned

Gezondheidsgegevens geslacht, herkomst, leerjaar en onderwijsnveau

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20070ned

Gezondheidsgegevens geslacht, herkomst, leerjaar en onderwijsnveau