Dataset

VSV; totaalcijfer OCW (jongeren tot 23 jaar)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/26/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over het aantal voortijdig schoolverlaters (jaarlijkse aanwas) tot 23 jaar vanuit het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Let op: In deze tabel worden de totaalcijfers gegeven zoals die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden berekend. Deze tabel heeft tot doel het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland weer te geven. Cijfers over voortijdig schoolverlaters naar regio en kenmerken kunnen gevonden worden in de tabellen “Voortijdig schoolverlaters (VSV): jongeren tot 23 jaar, regio” en “Voortijdig schoolverlaters (VSV): achtergrondkenmerken jongeren tot 23 jaar” (zie paragraaf 3).

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005/'06

Status van de cijfers: De cijfers voor het meest recente jaar zijn voorlopig, voor eerdere jaren zijn deze definitief.

Wijzigingen per 26 juni 2024: De cijfers van 2021/'22 zijn nu definitief. De voorlopige cijfers van 2022/'23 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers verschijnen in het voorjaar van 2025.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=71833ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/71833ned

VSV; totaalcijfer OCW (jongeren tot 23 jaar) Perioden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/71833ned

VSV; totaalcijfer OCW (jongeren tot 23 jaar) Perioden