Dataset

Kerncijfers MKB; bedrijfsgrootte

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat kerncijfers over bedrijven in de Business Economy, dit betreft de sectie B-N, exclusief K, inclusief 95 (economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De cijfers zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van de Staat van het MKB.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers: De cijfers van de laatste vijf jaren zijn voorlopig. Overige cijfers zijn definitief. Voor internationale handel in goederen zijn de cijfers over 2015 niet precies vergelijkbaar met de cijfers over 2014, omdat in 2015 een vereenvoudigde bedrijfsopgave en een nieuwe wederuitvoerdefinitie hun intrede doen en er tevens diverse kwaliteitsverbeteringen zijn doorgevoerd. De totale goederenuitvoer zou in 2014 ruim 16 miljard euro lager zijn geweest met methodebreuken. Bij de totale goedereninvoer gaat het om 9 miljard euro minder.

Wijzigingen per 16 februari 2024: De getallen voor ‘nieuwe exporteurs’ en ‘exporteurs met groei’ zijn weggevallen voor periode 2022 en er is per abuis de waarde 0 gepubliceerd. De gegevens zijn nu weer consistent met de tabel Exporteurs en exportontwikkeling in goederen; bedrijfsgrootte, bedrijfstak.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Cijfers over 2023 en aantal bedrijven van 2024 zullen in oktober 2024 gepubliceerd worden.

Landing page: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48038NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48038NED

Bedrijvendemografie, faillissementen, arbeids- en financiële gegevens, MKB van Business Economy met uitsplitsing naar werkzame personen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48038NED

Bedrijvendemografie, faillissementen, arbeids- en financiële gegevens, MKB van Business Economy met uitsplitsing naar werkzame personen