Dataset

AERIUS relevante habitatkartering

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 05/21/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze webservice bevat de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-bied die ook daadwerkelijk relevant zijn bevonden voor AERIUS 2023, uitgaande van de beleidsmatig vastgestelde voorwaarden voor relevantie.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://data.rivm.nl/meta/srv/api/records/4e214ddf-4384-42a3-89d9-4074541b640d/attachments/voorbeeldweergave_relevant_habitats.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

base_geometries:relevant_habitats

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://connect.aerius.nl/opendata/wfs?request=getCapabilities

AERIUS relevante-habitats

Documentation

Open Data - Relevante habitatkartering

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://www.aerius.nl/files/media/publicaties/documenten/rivm_aerius_handboek_data_2023.pdf#page=57

Paragraaf in handboek data met beschrijving van de dataset inclusief verwijzingen naar gerelateerde data en methodieken.