Dataset

Woontevredenheid; kenmerken woning, regio's

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de tevredenheid met de woning en woonomgeving van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen. De cijfers worden gepresenteerd voor zowel eigenaren als huurders en kunnen verder worden uitgesplitst naar verschillende kenmerken van de woning en de regio. Bij gemeenten zijn alleen de gemeenten die in 2018 meer dan 100 000 inwoners hadden opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 9 juni 2022: Definitieve cijfers 2021 opgenomen. Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over verslagjaar 2024 komen beschikbaar in 2025.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84571NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84571NED

Tevredenheid met huidige woning, tevredenheid met huidige woonomgeving Eigenaar of huurder, Woningkenmerken, Regio, Marges

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84571NED

Tevredenheid met huidige woning, tevredenheid met huidige woonomgeving Eigenaar of huurder, Woningkenmerken, Regio, Marges