Dataset

Ecosysteemomvang; ecosysteemtypen, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/03/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in deze tabel representeren de oppervlakte van verschillende ecosysteemtypen in Nederland, zoals bossen, landbouwgronden, meren, en parken. Elk ecosysteem wordt onderscheiden door specifieke biotische en abiotische elementen, en hun onderlinge interacties. De tabel geeft de ecosysteemomvang weer, waarbij de gegevens zijn georganiseerd op basis van het oppervlak in vierkante kilometers per ecosysteemtype en per provincie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers: De cijfers hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per mei 2024 Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in maart.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85835NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85835NED

Oppervlakte van verschillende ecosysteemtypen in Nederland in vierkante kilometers per provincie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85835NED

Oppervlakte van verschillende ecosysteemtypen in Nederland in vierkante kilometers per provincie