Dataset

Gebiedsprofielen Ruimtelijke kwaliteit Voorne-Putten - vlakken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Economy
  • Nature and environment
  • Spatial planning
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het gebiedsprofiel beschrijft de kwaliteiten en ambities voor een specifiek gebied. De uitwerking gebeurt op de van toepassing zijnde themakaarten voor dat gebied. Het gebiedsprofiel is een handreiking om ontwikkelingen mogelijk te maken met ruimtelijke kwaliteit.

Landing page: http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/thema_ruimte/c_e_thema_roew-ruimtelijke_kwaliteit.htm

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ruimte%3AGEBPROFIEL_VP_VLAK&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

GEBPROFIEL_VP_VLAK

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Gebiedsprofielen Ruimtelijke kwaliteit Voorne-Putten - vlakken

GEBPROFIEL_VP_VLAK

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Gebiedsprofielen Ruimtelijke kwaliteit Voorne-Putten - vlakken

Data schemes

GEBPROFIEL Feature Catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Legenda text type Identificatie van het object (molen, dijklint, dorp, etc.)
name FEATCLASS text type Het type data, dit kunnen punten, lijnen of vlakken zijn. Vaak staat in deze kolom ook vermeld uit welke themakaart de data vandaan komt.
name text_URL text type HTML link naar de legenda tekst

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Themakaart 1 - Natuurlijke duinen - bos recreatieterrein water, Themakaart 1 - Natuurlijke duinen - Open natuurlijk terrein, Themakaart 10 - Water als structuurdrager - watervlakken, Themakaart 11 - Kwaliteit in stads- en dorpsgebied - vlakken kwaliteit steden, Themakaart 12 - Kwaliteit in stads- en dorpsrand - vlakken stads- en dorpsrand, Themakaart 14 - Werkgebieden met karakter - vlakken, Themakaart 15 - Gevarieerd en verbindend vrijetijdslandschap - vlakken, Themakaart 16 - Identiteitsdragers - vlakken, Themakaart 17 - Rust en stilte - stiltegebieden, Themakaart 3 - Ontginningslandschap van de binnenduinrand - ontginningen, Themakaart 6 - Herkenbare open zeekleipolder - landschappen polders, Themakaart 7 - Delta en onderscheidend rivierengebied - slikken, Themakaart 9 - Doorsnijdend spoor - verdichte stationsomgeving - stedelijk gebied hoogwaardig OV, Voorne-Putten praktijkvoorbeelden

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Voorne_Putten/MapServer

accessPoint