Dataset

waterrecreatie IJsselmeergebied

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Organisation and policy
  • Water
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Gebieden met een waterrecreatiebestemming binnen het beheergebied van RWS IJsselmeergebied, overeenkomstig de opgave van het Waterdistrict IJsselmeergebied.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/5af0b1f0-f098-4cca-acb0-628e34eaf01e/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

aanduiding_uiterwaarden

ArcGIS Map Service Onbekende licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/aanduiding_uiterwaarden/MapServer

accesPoint

aanduiding_uiterwaarden

ArcGIS Map Preview Onbekende licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/aanduiding_uiterwaarden/FeatureServer

accesPoint

aanduiding_deelgebied

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/aanduiding_uiterwaarden/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

aanduiding_uiterwaarden:aanduiding_deelgebied

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/aanduiding_uiterwaarden/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads