Dataset

Werknemers; uurloon en beroep

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat jaarcijfers over de bruto uurlonen en aantallen van werknemers van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens in de tabel worden hiervoor ingedeeld op basis van het beroep (BRC 2014).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2024: Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) en de Polisadministratie. Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De voorlopige cijfers van 2023 verschijnen in juli 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85517NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85517NED

Uurloon werknemers Beroepsklasse, -segment en -groep

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85517NED

Uurloon werknemers Beroepsklasse, -segment en -groep