Dataset

VSV werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 19/10/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

In deze tabel wordt inzicht gegeven in het uurloon dat de jaarlijkse aanwas schoolverlaters, onderverdeeld naar schoolverlaters met en zonder startkwalificatie, die werkzaam zijn als werknemer, verdienen. De cijfers geven deze informatie weer op verschillende peilmomenten, tot en met tien jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht en bedrijfsindeling. Ook is er per peilmoment informatie beschikbaar over het alsnog behaald hebben van een startkwalificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/’08.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 september 2021: De cijfers over de arbeidsmarktpositie van het vsv-cohort 2008/’09 tien jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2013/'14 vijf jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2014/’15 vier jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2015/’16 drie jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2016/’17 twee jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2017/’18 een jaar na schoolverlaten en van het vsv-cohort 2018/’19 direct na schoolverlaten zijn toegevoegd.

De cijfers voor het totaal voortgezet onderwijs (vo) bij de onderverdeling naar onderwijssoort zijn weer zichtbaar. Bij het aanpassen van een onderliggende codering waren deze cijfers per abuis niet zichtbaar meer.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen in het derde kwartaal van 2022. Het betreft cijfers over de arbeidsmarktpositie van het vsv-cohort 2009/’10 tien jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2014/'15 vijf jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2015/’16 vier jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2016/’17 drie jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2017/’18 twee jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2018/’19 een jaar na schoolverlaten en van het vsv-cohort 2019/’20 direct na schoolverlaten.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84534NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84534NED

Voortijdig schoolverlaters, uurloon na schoolverlaten Geslacht, schoolverlaters, uurloon

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84534NED

Voortijdig schoolverlaters, uurloon na schoolverlaten Geslacht, schoolverlaters, uurloon