Dataset

Personenmobiliteit; vervoerwijzen, reismotieven; 2010-2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/06/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

In deze tabel vindt u informatie over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking (exclusief mobiliteit van tehuisbewoners) op Nederlands grondgebied. Het verplaatsingsgedrag wordt onder andere beschreven als het aantal verplaatsingen per persoon per dag, de afstand per persoon per dag en de reisduur per persoon per dag. Hierbij is uitgesplitst naar vervoermiddelen, motieven en regio's. Het betreft reguliere verplaatsingen en ritten , dit wil zeggen niet vakantie gerelateerd en niet beroepsmatig. Kilometers afgelegd in het buitenland tellen niet mee. Dit betekent dat grensoverschrijdende verplaatsingen aan de grens zijn afgekapt en daarmee de gereisde kilometers in het buitenland buiten beschouwing zijn gelaten. Ook vakantie gerelateerde binnenlandse verplaatsingen en beroepsmatige verplaatsingen zijn niet meegenomen in deze tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf 2010.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 november 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel "Personenmobiliteit in Nederland; vervoerwijzen en reismotieven, regio's". Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81129ned

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81129ned

Aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur per persoon per dag naar vervoerwijzen, motieven en regio

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81129ned

Aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur per persoon per dag naar vervoerwijzen, motieven en regio