Dataset

Huishoudens; typering naar grootte, 1 januari

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze publicatie bevat informatie over particuliere huishoudens in Nederland naar samenstelling huishouden en aantal personen per huishouden, 1 januari.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 september 2023: De cijfers per 1 januari 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het derde kwartaal van 2024 worden de cijfers per 1 januari 2024 toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70133ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70133ned

Particuliere huishoudens in Nederland naar type en grootte, 1 januari

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70133ned

Particuliere huishoudens in Nederland naar type en grootte, 1 januari