Dataset

Bevolking met migratieachtergrond; geslacht, leeftijd, 1 januari 1972-2022

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over de bevolking met migratieachtergrond van Nederland uitgesplitst naar generatie, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond, per 1 januari.

Gegevens beschikbaar van 1972 tot en met 2022.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief. De cijfers van 1972 tot 1995 zijn geschatte cijfers op basis van een reconstructie van het verleden.

Wijzigingen per 26 mei 2023: Geen, deze tabel is stopgezet. De gegevens van deze tabel zijn te vergelijken met 'Bevolking; geslacht, leeftijd, herkomstland en geboorteland (ouders), 1 jan'. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70787ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70787ned

Bevolking met migratieachtergrond naar generatie op 1 januari geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70787ned

Bevolking met migratieachtergrond naar generatie op 1 januari geslacht, leeftijd, migratieachtergrond