Dataset

Volkstelling; bewoners naar geslacht en samenstelling huishouden, 1930

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Volkstelling 1930. "Indeeling der bevolking naar de wijze van samenwoning en de samenstelling der gezins- (respectievelijk gestichts-) bevolking".

De gegevens zijn ontleend aan deel 2, tabel III.

Gegevens beschikbaar voor: 1930

Status van de cijfers: De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 juni 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71126NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71126NED

Bewoners Geslacht, plaats in het huishouden, grote gemeenten, prov., Nederland

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71126NED

Bewoners Geslacht, plaats in het huishouden, grote gemeenten, prov., Nederland