Dataset

Volkstelling; gezinnen van schippers en woonwagenbewoners; kindertal, 1930

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Volkstelling 1930; gezinsstatistiek. Gezinnen van schippers en woonwagenbewoners verdeeld naar hun kindertal.

De gegevens zijn ontleend aan deel 4B, tabel II.

Gegevens beschikbaar voor: 1930

Status van de cijfers: De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 juni 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71134NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71134NED

Gezinnen van schipper en woonwagenbewoners Kindertal, grote gemeenten, provincies, Nederland

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71134NED

Gezinnen van schipper en woonwagenbewoners Kindertal, grote gemeenten, provincies, Nederland