Dataset

Volkstelling; bewoners naar geslacht, kerkelijke gezindte en gemeente, 1930

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Volkstelling 1930. Indeling van de bevolking der verschillende gemeenten, der groepen van gemeenten, der provincies en van het Rijk naar het geslacht en de kerkelijke gezindte.

De gegevens zijn ontleend aan deel 3, tabel I.

Gegevens beschikbaar voor: 1930

Status van de cijfers: De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 juni 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71124NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71124NED

Bewoners Geslacht, kerkelijke gezindte, gemeenten, provincies, Nederland

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71124NED

Bewoners Geslacht, kerkelijke gezindte, gemeenten, provincies, Nederland