Dataset

Veiligheidszorg; aanbieders, activiteit, financiering '02-'15

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 12/06/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel geeft inzicht in de financieringsstromen in de veiligheidszorg in Nederland. Hier worden financieringsbronnen, aanbieders en activiteiten onderscheiden. Het totaal van de uitgaven aan veiligheidszorg is de som van de bedragen die overheid, bedrijfsleven en huishoudens uitgeven.

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2015.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2014 zijn definitief. De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 19 januari 2018: Deze tabel wordt stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80160ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80160ned

Veiligheidszorg; aanbieders en activiteiten van veiligheidszorg per financieringsbron.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80160ned

Veiligheidszorg; aanbieders en activiteiten van veiligheidszorg per financieringsbron.