Dataset

Misdrijven; opgelegde straffen en maatregelen, 1994-2010

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012 en voortgezet als Misdrijven; opgelegde straffen en maatregelen. Zie ook paragraaf 3. De reden van stopzetting is de invoering van de Standaardclassificatie Misdrijven 2010.

In deze tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal sancties dat door de rechter in eerste aanleg is opgelegd. Het aantal sancties wordt onderverdeeld naar de soort sanctie en enkele kenmerken daarvan, zoals hoogte van een geldboete en duur van een vrijheidsstraf. In de tabel zijn deze gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • soort misdrijf;
  • soort verdachte;
  • leeftijdscategorie verdachte. De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994. Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers: De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers, de overige cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=03727

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/03727

Sancties opgelegd door de rechter naar kenmerken van deze sancties, soort delict, soort verdachte en leeftijd verdachte.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/03727

Sancties opgelegd door de rechter naar kenmerken van deze sancties, soort delict, soort verdachte en leeftijd verdachte.