Dataset

Preventiemaatregelen ongevallen 1997/1998

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/21/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Preventiemaatregelen tegen ongevallen; tegen brand, veiligheid in huis, voor kinderen, bij het klussen, preventie tegen sportblessures. 1997 / 1998 Gewijzigd op 27 juni 2001. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=03785

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/03785

Preventiemaatregelen tegen ongevallen; tegen brand, veiligheid in huis, voor kinderen, bij het klussen, preventie tegen sportblessures.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/03785

Preventiemaatregelen tegen ongevallen; tegen brand, veiligheid in huis, voor kinderen, bij het klussen, preventie tegen sportblessures.