Dataset

Preventiemaatregelen; persoons- en buurtkenmerken (VMR 2005-2008)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Crime
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u een overzicht van preventiemaatregelen tegen criminaliteit op basis van de VeiligheidsMonitor Rijk (VMR). Het gaat over maatregelen tegen inbraak, fietsendiefstal, autodiefstal en overige maatregelen.

Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers naar persoons- en buurtkenmerken. De buurten zijn ingedeeld op basis van 6-cijferige postcodes zoals beschreven in de tabel Kerncijfers wijken en buurten 2003-2008.

De VMR is telkens uitgevoerd in het eerste kwartaal van de jaren 2005 t/m 2008. Omdat een groot deel van de VMR betrekking heeft op ervaringen in de voorgaande 12 maanden zijn hieraan telkens de buurtgegevens gekoppeld over het jaar voorafgaande aan het interviewjaar van de VMR.

Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de VMR-gegevens niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM, vanaf 2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.

Gegevens beschikbaar: 2005 tot en met 2008.

Deze tabel is stopgezet per 15-3-2013 en voortgezet als “Preventiemaatregelen tegen criminaliteit; politieregio (IVM)”. Zie ook paragraaf 3.

Status van de cijfers: definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 15-3-2013.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80295ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80295ned

Maatregelen tegen inbraak, fiets- en autodiefstal naar leeftijd, opleiding, herkomst; stedelijkheid en sociale kenmerken buurt

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80295ned

Maatregelen tegen inbraak, fiets- en autodiefstal naar leeftijd, opleiding, herkomst; stedelijkheid en sociale kenmerken buurt