Dataset

Provinciale financiën; ESR transacties

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Uitgaven en inkomsten van de provincies naar economische categorieën. Economische categorieën zijn groeperingen van economische transacties naar aard. De afbakening is gericht op een statistische beschrijving van economische processen. Economische categorieën worden weer gegroepeerd tot rekeningen. Dit alles volgens het ESR - rekening stelsel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996 Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd conform de release policy zoals beschreven in paragraaf 4 (beschrijving van het onderzoek).

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice. Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek. Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37827

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37827

Lopende rekening, kapitaalrekening en financiële rekening; uitgaven en inkomsten.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37827

Lopende rekening, kapitaalrekening en financiële rekening; uitgaven en inkomsten.