Dataset

Uitgaven overheidslagen naar sectoren en functies

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Beloning van werknemers, intermediair verbruik, betaalde indirecte belastingen, afschrijvingen, betaalde rente, subsidies, e.d. per overheidslaag naar overheidsfunctie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993 Frequentie: stopgezet

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7130_T2A

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7130_T2A

Overheidsuitgaven per categorie en overheidslaag, naar functie.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7130_T2A

Overheidsuitgaven per categorie en overheidslaag, naar functie.