Dataset

Stemgedrag stemgerechtigden Tweede Kamerverkiezingen 22-11-2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is gevraagd "op welke politieke partij heeft u gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2006 ?".

Deze tabel geeft een overzicht van de antwoorden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006. Frequentie: stopgezet.

Status van de cijfers De cijfers zijn definitief

Wijzigingen per 15 03 2019 Niet van toepassing

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Na elke Tweede Kamerverkiezingen worden de gegevens in een nieuwe tabel gepresenteerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71725ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71725ned

Stemgedrag stemgerechtigden 22 - 11- 2006 geslacht, leeftijd, opleiding

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71725ned

Stemgedrag stemgerechtigden 22 - 11- 2006 geslacht, leeftijd, opleiding