Dataset

Stemgedrag stemgerechtigden Tweede Kamerverkiezingen 12-09-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

DDe tabel geeft een overzicht van het stemgedrag van stemgerechtigden bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012. Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is gevraagd: “Op welke politieke partij heeft u gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012?”. De stemgerechtigden zijn uitgesplitst naar een aantal persoonskenmerken waaronder geslacht, burgerlijke staat, opleidingsniveau en kerkelijke gezindte.

Gegevens beschikbaar van: 2012

Status van de cijfers De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2019 Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82095NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82095NED

Politieke partijen Geslacht, leeftijd, burgerlijkse staat, herkomst, opleidingsniveau

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82095NED

Politieke partijen Geslacht, leeftijd, burgerlijkse staat, herkomst, opleidingsniveau