Dataset

Bijbanen van ingeschrevenen in het hoger onderwijs

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Higher education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat ingeschrevenen in het voltijd hoger onderwijs met en zonder bijbaan (incl. bedrijfstakken) naar:

  • studierichting;
  • leeftijd;
  • herkomst;
  • geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998/'99.

Status van de tabel: Deze tabel is tijdelijk stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70790ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70790ned

Aantal ingeschrevenen in het voltijd hoger onderwijs met en zonder bijbaan (incl. bedrijfstakken), naar studierichting, leeftijd,

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70790ned

Aantal ingeschrevenen in het voltijd hoger onderwijs met en zonder bijbaan (incl. bedrijfstakken), naar studierichting, leeftijd,