Dataset

Bodemdaling - Totaalkaart bodemdaling (2019)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Air
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De Signaleringskaart Bodemdaling laat zien welke gebieden (sterk) bodemdalingsgevoelig zijn in de Provincie Zuid-Holland (PZH). Hiervoor zijn verschillende gedetailleerde kaarten gebruikt en geaggregeerd tot één kwalitatieve interpretatie. Een versimpeling van de werkelijkheid dus, maar wel één die signaleert waar de lokale werkelijkheid bodemdalingsgevoelig is. Deze kennis is van belang voor boven- en ondergrondse ruimtelijke ontwikkelingen; om kosten en overlast te voorkomen, of juist kansen te verzilveren. De totaalkaart is opgebouwd uit hexagonen van 250 meter, waarin informatie is samengevoegd uit de onderliggende kaarten ‘stabiliteit’, ‘veenoxidatie’ en ‘draagkracht’. De hexagonen maakten deze samenvoeging technisch mogelijk en voorkomen dat de informatie op perceel-niveau wordt gebruikt. Deze kaart wordt rechtstreeks ontsloten vanuit de website Signaleringskaarten Bodem en Ondergrond van de Provincie Zuid-Holland. Hier zijn ook de onderliggende kaarten inclusief inhoudelijke toelichting per kaart te vinden.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=klimaat%3ABODEMDALING_TOTAALKAART_BODEMDALING_PZH&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BODEMDALING_TOTAALKAART_BODEMDALING_PZH

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Bodemdaling - Totaalkaart bodemdaling (2019)

BODEMDALING_TOTAALKAART_BODEMDALING_PZH

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Bodemdaling - Totaalkaart bodemdaling (2019)

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Bodemdaling - Totaalkaart Bodemdaling PZH

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Klimaat/Klimaat/MapServer

accessPoint