Dataset

Bodemdalingskaart

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Updated 01/26/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De bodemdalingskaart is een indicatief hulpmiddel voor intern gebruik en doet geen uitspraken over de feitelijke staat of kwaliteit van de ingemeten objecten en maaiveld. Het geeft uitsluitend een indicatie van de zakkingssnelheid, gemeten in millimeter per jaar. De metingen zijn gedaan in de periode januari 2017 t/m januari 2023.

De Gemeente Amsterdam kan op geen enkele wijze en onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de nauwkeurigheid of toepasbaarheid van de data voor elke toepassing of interpretatie van de informatie door de gebruiker of derden. Ook is zij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor elk verlies of schade ten gevolge van 1) verdere verwerking van de gegevens tot afgeleide producten door de gebruiker of derden en/of 2) elke interpretatie en/of gebruik door de gebruiker of derden. De gebruiker accepteert dat de data en de kaart worden verstrekt zonder enige garantie.

Deze dataset is over 5 verschillende lagen over de 5 geopackages verdeeld. De verschillende delen zijn als volgt ingedeeld:

Deel 1 bevat de wegen, panden en kunstwerken
Deel 2 bevat het publieke grid
Deel 3 bevat het private grid
Deel 4 bevat het externe grid*
Deel 5 bevat de gemiddeldes per buurt en wijk, alsmede de alarmeringen voor alle bovenstaande lagen. 

Ze betrekken dus het gebied van de gemeente Amsterdam als voor de samensmelting met Weesp. Weesp is apart toegevoegd.

Meer info?: zie Met data Bodemdaling.xlsx

  • Onder extern verstaan wij de gebieden die volgens de BGT niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente of private eigenaren vallen. Dit kan bijvoorbeeld Rijkswaterstaat zijn of de provincie. Wij gebruiken hier het attribuut 'Bronhouder' voor uit het BGT, bijvoorbeeld het spoor dat onder de verantwoordelijkheid valt van Prorail.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier