Dataset

Binnendijken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 03/27/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De Zeeuwse binnendijken maken integraal deel uit van het Natuurnetwerk Zeeland zoals vastgelegd in het Natuurbeheerplan Zeeland; op de kaartlaag van het Natuurbeheerplan zijn echter om kaarttechnische redenen alleen de dijken in eigendom van Natuurbeherende instanties of met de status beheersgebied aangegeven; de kaartlaag 'binnendijken" toont het volledige kaartbeeld verdeeld in 3 categoriën (Bloem-, Fauna- en Landschappelijke dijken).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/wbn/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=wbn:geonam_dknlin&styles=&bbox=-57.3338012695313,350000.0,91169.90625,424951.78125&width=768&height=630&srs=EPSG:28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geonam_dknlin

OGC:WMS Publiek domein

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/wbn/wms?request=GetCapabilities

Binnendijken

geonam_dknlin

OGC:WFS Publiek domein

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/wbn/wfs?request=GetCapabilities

Binnendijken