Dataset

Binnenstad, impulsen voor een beste binnenstad

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 05/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Groningen heeft een binnenstad om trots op te zijn en een die zich op diverse fronten onderscheidt van andere. En daarmee een binnenstad waar Stadjers en niet-Stadjers in grote getale naar toe komen. Om er te winkelen, te werken, te studeren, zich te vermaken. Om kunst of de monumentale buurtjes te bezoeken en elkaar te ontmoeten. Of omdat ze er wonen natuurlijk, want Groningen kent veel binnenstadsbewoners.

De binnenstad is een belangrijke, zo niet de belangrijkste trekker van stad en regio. Met ruim 30 miljoen bezoekers per jaar, 30.000 arbeidsplaatsen en de vele scholieren en studenten, een grote variatie aan soorten functies en gebouwen is het stadshart een continu brandpunt van activiteit waar het op heel veel momenten een drukte van belang is. In de toekomst zullen vele mensen uit stad, regio, landsdeel en buitenland de binnenstad willen blijven bezoeken. Wij willen ze ook graag ontvangen, want alleen dan kan de binnenstad de trekkersrol die ze voor het realiseren van onze ambities moet vervullen, waarmaken. We moeten er dus voor zorgen, dat de binnenstad zo aantrekkelijk is en zo veel te bieden heeft, dat de bezoekers voldoende reden hebben om te (blijven) komen en er langer te verblijven. Groningen moet bij dit alles specifiek Gronings blijven en de nadruk leggen op vernieuwing. Want vernieuwing houdt de vaart erin, stilstand is achteruitgang. Groningen is dynamisch, energiek en innovatief en dat willen we laten zien. Dat maakt de stad aantrekkelijk en daagt uit om er telkens weer te komen. Want al dat nieuws is op zich al bezienswaardig.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Binnenstad.nu, 2009

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: gem. Groningen, Ruimtelijke Ordening / Economische Zaken

Opdrachtgever: Gemeente Groningen