Dataset

Geregistreerde diefstallen; regio (indeling 2013) 2005-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Crime
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat uitkomsten over diefstallen die door de politie zijn geregistreerd. Behalve de absolute aantallen diefstallen zijn in de tabel ook de aantallen diefstallen per 1000 inwoners in de betreffende gemeente of regio opgenomen. Daarnaast bevat de tabel het aantal diefstallen dat inmiddels is opgehelderd en het aantal verdachten dat bij de misdrijven is geregistreerd. De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente van plegen, politieregio, soort diefstal, gebruik van geweld en jaar van melden. Het kan voorkomen dat de gemeente van plegen binnen een regio niet bekend is. Onbekende gemeenten binnen de regio worden niet apart vermeld, maar zijn wel meegeteld in het totaal van de regio.

Bij het bekijken van de gegevens zijn een aantal punten van belang. De gegevens per gemeente worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 1 januari 2013. Als het CBS van mening is dat de cijfers per 1000 inwoners geen verantwoorde conclusie toelaat bij de vergelijking tussen gemeenten of regio's, dan is de betreffende cel leeg gelaten. Het delict komt dan te weinig voor en/of de betreffende gemeente of regio is qua inwoneraantal te klein voor een onderlinge vergelijking.

In de periode 2008-2009 zijn de politieregio’s overgegaan naar het registratiesysteem Basisvoorziening Handhaving (BVH). Deze overgang kan aanleiding zijn voor onverwachte fluctuaties in de gegevens in deze periode.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2012.

Status van de cijfers De cijfers over de jaren 2005-2010 zijn definitief. De cijfers over 2011 zijn nader voorlopig. De cijfers over 2012 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens over 2011 en 2012 niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 maart 2014 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten regio (indeling 2014). Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80603ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80603ned

Geregistreerde en opgehelderde diefstallen, geregistreerde verdachten Soort diefstal, met of zonder geweld, politieregio en gemeenten 2013.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80603ned

Geregistreerde en opgehelderde diefstallen, geregistreerde verdachten Soort diefstal, met of zonder geweld, politieregio en gemeenten 2013.