Dataset

Geregistreerde diefstallen; regio (indeling 2016) 2005-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Crime
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over diefstallen die door de politie zijn geregistreerd. Behalve de absolute aantallen diefstallen zijn in de tabel ook de aantallen diefstallen per 1.000 inwoners in de betreffende gemeente of regio opgenomen. Daarnaast bevat de tabel het aantal diefstallen dat inmiddels is opgehelderd en het aantal verdachten dat bij deze diefstallen is geregistreerd. De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente van plegen, regionale eenheid, soort diefstal en jaar van melden.

De gegevens per gemeente worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 1 januari 2016.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2015.

Status van de cijfers De cijfers over de jaren 2005-2013 zijn definitief. De cijfers over 2014 en 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 februari 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten, regio. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83362NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83362NED

Geregistreerde en opgehelderde diefstallen; geregistreerde verdachten soort diefstal, regionale eenheden Politie en gemeente 2016

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83362NED

Geregistreerde en opgehelderde diefstallen; geregistreerde verdachten soort diefstal, regionale eenheden Politie en gemeente 2016