Dataset

Voortgezet onderwijs; deelname van de leerlingen naar herkomstgroepering

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Secondary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) naar:

  • schoolsoort;
  • leerjaar;
  • leerweg;
  • sector/profiel;
  • herkomstgroepering;
  • generatie;
  • geslacht;
  • landsdeel van de school- en woongemeente;
  • gemeentegrootte van de school- en woongemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003/'04

Frequentie: Frequentie: stopgezet

Voor gegevens over leerlingen in het voortgezet onderwijs zie de links naar de tabellen onder paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71215ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71215ned

Voortgezet onderwijs; leerlingen naar schoolsoort, sector/profiel, geslacht, herkomstgroepering en regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71215ned

Voortgezet onderwijs; leerlingen naar schoolsoort, sector/profiel, geslacht, herkomstgroepering en regio