Dataset

Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) Opgaves netwerk

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

NTF (Nationaal Toekomstbeeld Fiets) bevat alle projecten die wegbeheerders (in principe exclusief die binnen MRDH) hebben aangedragen als opgave die aangepakt moet worden om te komen tot een aantrekkelijk en veilig fietsnetwerk, inclusief fietsparkeeropgaven.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3AFIETS_NTF_OPGAVES_NETWERK&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

FIETS_NTF_OPGAVES_NETWERK

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) Opgaves netwerk

FIETS_NTF_OPGAVES_NETWERK

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) Opgaves netwerk

Data schemes

FIETS_NTF_OPGAVES_NETWERK feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Nr_in_TdF nvarchar type Betekenis onbekend
name Provincie nvarchar type Provincie
name Wegbeheeder nvarchar type Wegbeheerder
name Traject nvarchar type Traject
name Lengte numeric type Lengte
name Doorfietsroute nvarchar type Doorfietsroute
name Reeds_opgenomen_in_beleid_PZH nvarchar type Reeds opgenomen in beleid provincie
name Reeds_opgenomen_in_regionaal_lo nvarchar type Reeds opgenomen in regionaal
name Utilitaire_route nvarchar type Utilitaire route (j/n)
name Recreatieve_route nvarchar type Recreatieve route (j/n)
name Nieuwe_of_bestaande_route nvarchar type Nieuwe of bestaande route
name Opheffen_barrieres nvarchar type Opheffen bestaande barrieres
name Termijn nvarchar type Termijn
name Status nvarchar type Status
name Kosten numeric type Kosten
name Route_compleet_en_gecontroleerd nvarchar type Route compleet en gecontroleerd
name Afstemming_vereist nvarchar type Afstemming vereist
name Opmerkingen nvarchar type Opmerkingen
name KoppelID int type Koppel ID
name Regio nvarchar type Regio
name Wegbeheerder nvarchar type Wegbeheerder
name Lengte__km_ numeric type Lengte (km)
name Reeds_opgenomen_in_beleid_PZH_ numeric type Reeds opgenomen in beleid provincie
name Reeds_opgenomen_in_regionaal___ numeric type Reeds opgenomen in regionaal
name Opheffen_barrières numeric type Opheffen bestaande barrieres
name Kosten__indien_nog_niet_bekend_ numeric type Kosten indien nog niet bekend
name F1__Ontwikkelen_snelfietsroutes nvarchar type F1 Ontwikkelen snelfietsroutes
name F2__Ontwikkelen_recreatief_netw nvarchar type F2 Ontwikkelen recreatief netwerk
name F3__Opheffen_barriérewerking nvarchar type F3 Opheffen barriérewerking
name F4__Verbeteren_verkeersveilighe nvarchar type F4 Verbeteren verkeersveiligheid
name F5__Verminderen_conflicten_land nvarchar type F5 Verminderen conflicten landschap
name F6__Fietbereikbaarheid_Vijfde_D nvarchar type F6 Fietbereikbaarheid Vijfde D
name F7__Ontwikkelprogramma_fietsens nvarchar type F7 Ontwikkelprogramma fietsenstalling
name F8__Deelmobiliteit_op_OV_knoopp nvarchar type F8 Deelmobiliteit op OV knooppunt

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: NTF opgaves fietsnetwerk

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Verkeer/Verkeer_fietsgegevens/MapServer

accessPoint