Dataset

Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) - Opgaves fiets parkeren

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

NTF (Nationaal Toekomstbeeld Fiets) bevat alle projecten die wegbeheerders (in principe exclusief die binnen MRDH) hebben aangedragen als opgave die aangepakt moet worden om te komen tot een aantrekkelijk en veilig fietsnetwerk, inclusief fietsparkeeropgaven.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3AFIETS_NTF_OPGAVES_FIETSPARKEREN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

FIETS_NTF_OPGAVES_FIETSPARKEREN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) - Opgaves fiets parkeren

FIETS_NTF_OPGAVES_FIETSPARKEREN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) - Opgaves fiets parkeren

Data schemes

FIETS_NTF_OPGAVES_FIETSPARKEREN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description legend
name Nr_in_TdF nvarchar

Legend

type Betekenis onbekend
name KoppelID int

Legend

type
name Provincie nvarchar

Legend

type Provincie
name Wegbeheerder nvarchar

Legend

type Wegbeheerder
name Locatie nvarchar

Legend

type Locatiebeschrijving
name Type_Locatie nvarchar

Legend

: Treinstation

: Overig OV-knooppunt

: Stadscentrum

: Mobiliteitshub

: Overige bestemming

type Het type locatie
name Opgave nvarchar

Legend

: Realisatie nieuwe locatie

: Uitbreiden capaciteit

: Verhogen kwaliteit

: Beide (2 en 3)

type Opgave
name Type_stalling nvarchar

Legend

: Maaiveld

: Inpandig bestaand gebouw

: Inpandig nieuw gebouw

type Type stalling
name Huidige_stallingsplaatsen int

Legend

type huidig aantal stallingsplaatsen
name Totaal_aantal_stallingsplaatsen int

Legend

type toekomstig aantal stallingsplaatsen
name Termijn nvarchar

Legend

: Huidige ambitie (2027)

: Schaalsprong (2040)

type geplande termijn
name Stad nvarchar

Legend

type Stad
name Stallingsopgave_compleet_en_gec nvarchar

Legend

: Compleet en gecontroleerd

: Nog elementen toevoegen of aanpassen

type Stallingsopgave compleet en gecontroleerd
name Afstemming_vereist nvarchar

Legend

: Ja, in werksessie met regio

: Ja, met naastgelegen wegbeheerder

: Nee

type Afstemming vereist
name Opmerkingen nvarchar

Legend

type Opmerkingen
name Regio nvarchar

Legend

type Regio

Click on a for more information about the type.

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: NTF opgaves fietsparkeren

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Verkeer/Verkeer_fietsgegevens/MapServer

accessPoint