Dataset

Natuurbeheerplan 2019 - Bijzonder Gebied

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and landscape management
  • Organisation and policy
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Begrensde gebieden waarvoor een afwijkende subsidie geldt, afhankelijk van het type beleid. Dit bestand behoort bij het besluit van gedeputeerde staten van 10 juli 2018, houdende regels over Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2019.

Landing page: http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Natuurbeheerplan%5EBesluit%20Ontwerp-Natuurbeheerplan%20Zuid-Holland%202019

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3ANBP_2019_BIJZONDERGEBIED&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

NBP_2019_BIJZONDERGEBIED

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Natuurbeheerplan 2019 - Bijzonder Gebied

NBP_2019_BIJZONDERGEBIED

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Natuurbeheerplan 2019 - Bijzonder Gebied

Data schemes

NBP_2019_BIJZONDERGEBIED feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name BijzonderGebiedNaam nvarchar type Naam van het gebied
name BijzonderGebiedNummer smallint type Nummer van het gebied
name BijzonderGebiedCode nvarchar type Code van het gebied
name BijzonderGebiedType nvarchar type Gebiedstype
name BijzonderGebiedKoppeling nvarchar type Koppeling met andere gebieden
name beginGeldigheid datetime2 type Begintijd van het object
name eindGeldigheid datetime2 type Eindtijd van het object

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Kaart 3 Toeslagen vaarland

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_NBP_2019/MapServer

accessPoint