Dataset

Zoet-zout grondwatervoorkomens

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/27/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het gebruikte basisbestand is afkomstig uit een onderzoek dat TNO in opdracht van de provincie heeft uitgevoerd naar de mogelijkheden voor koude-warmte opslag in de provincie. (TNO-rapport 'Regionale bodemkansenkaart Zuid-Holland. Geschiktheid van de bodem voor laag calorische opslag van koude/warmte in Zuid-Holland, juli 2000). Op basis
van de meegeleverde legenda van het basisbestand is een nieuw bestand gemaakt ‘zoet-zout grondwatervoorkomens’. De legenda eenheden zijn in de kolom ‘zoet/brak’ aangegeven. Deze kaarten zijn onderdeel van de bodemvisie en het betreft indicatieve kaarten. Op het moment dat op een specifiek gebied of vraag wordt ingezoomed moet altijd bekeken of nadere informatie beschikbaar is.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3ABB_ZOET_ZOUT_GRONDWATERVOORKOMEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BB_ZOET_ZOUT_GRONDWATERVOORKOMEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Zoet-zout grondwatervoorkomens

BB_ZOET_ZOUT_GRONDWATERVOORKOMEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Zoet-zout grondwatervoorkomens

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Zoet-zout grondwatervoorkomens

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_water/MapServer

accessPoint