Dataset

Strategische reservering natuur

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Strategische reservering natuur. Maakt geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS). Het wijzigingsbesluit NNN Krimpenerwaard 2019 is op 9 april 2019 vastgesteld.

Landing page: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/visie-ruimte/%5EPlannenviewer%20Ruimtelijke%20Plannen%20Zuid-Holland

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3AVRM_PV_STRATEGISCHE_RESERVERING_NATUUR&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

VRM_PV_STRATEGISCHE_RESERVERING_NATUUR

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Strategische reservering natuur

VRM_PV_STRATEGISCHE_RESERVERING_NATUUR

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Strategische reservering natuur

Data schemes

VRM_PV_STRATEGISCHE_RESERVERING_NATUUR feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name gml_id nvarchar type Unieke ID
name besluitgebied nvarchar type ID van het besluitgebied
name historisch smallint type Leeg veld
name identificatie nvarchar type identificatie
name naam nvarchar type Naam besluitgebied
name plangebied nvarchar type ID van het plangebied
name planstatus nvarchar type Status van het plan
name thema nvarchar type Thema van het plan
name typePlan nvarchar type Type plan
name versieIMRO nvarchar type Gebruikte IMRO versie
name verwijzingNaarIllustratie nvarchar type Leeg veld
name verwijzingNaarTekst nvarchar type Verwijzing naar plantekst
name verwijzingNaarObjectgerichteTek nvarchar type Leeg veld
name geometrie nvarchar type Leeg veld
name geometrieIdealisatie nvarchar type De idealisatieprecisie
name cartografieInfo nvarchar type Leeg veld
name dossierID nvarchar type ID van het dossier
name dossierStatus nvarchar type Status van het dossier

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Strategische reservering natuur PV

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_algemeen/MapServer

accessPoint