Dataset

Kaderrichtlijn Mariene Strategie - Bevroren monitoringsdata

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 12/05/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Monitoringsdata conform het Kader Richtlijn Marien monitoringsprogramma Mariene strategie deel II

Landing page: https://github.com/codefornl/INSPIRE

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/metadata_diversen/img/krm_marienewateren.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

krm_bevroren_monitoringsdata

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/richtlijnmarienestrategienederland/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0

accessPoint

INSPIRE Download Service van KRM bevroren monitoringsdata

ATOM CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/richtlijnmarienestrategienederland/atom/inspire_download_service_van_krm_bevroren_monitoringsdata.xml

accessPoint