Dataset

Kaderrichtlijn Mariene Strategie - Mariene wateren Nederland EU2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 12/05/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
  • Water
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit is voor Nederland het toepassingsgebied voor de KRM. Het gebied is tevens een van de mariene rapportage eenheden voor Nederland

Landing page: https://github.com/codefornl/INSPIRE

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/metadata_diversen/img/krm_marienewateren.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

krm_mariene_wateren

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/richtlijnmarienestrategienederland/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0

accessPoint

INSPIRE Download Service van KRM mariene wateren Nederland

ATOM CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/richtlijnmarienestrategienederland/atom/inspire_download_service_van_krm_mariene_wateren_nederland.xml

accessPoint