Dataset

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Oude stads- en dorpskernen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit bestand bevat de oude kernen van Zuid-Holland. De huidige stads- en dorpskernen zijn vaak van middeleeuwse oorsprong (1500 tot 500 jaar geleden). Bewoningslagen van verschillende eeuwen liggen hier op elkaar. Het bodemarchief in deze kernen bevat zodoende zeer belangrijke informatie over hun ontstaansgeschiedenis. Op kaart staat de omvang van steden en dorpen omstreeks 1850. Daarna trad namelijk een periode op met grootschalige veranderingen in het industriële tijdperk.

Landing page: http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=cultuur%3ACHS_2015_ARCHEOLOGIE_KERNEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

CHS_2015_ARCHEOLOGIE_KERNEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Oude stads- en dorpskernen

CHS_2015_ARCHEOLOGIE_KERNEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Oude stads- en dorpskernen

Data schemes

CHS_2015_ARCHEOLOGIE_KERNEN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name CODE_0 int type Code voor eigenschappen tussen 0-1meter aan/onder het maaiveld
name KENMERK_D0 nvarchar type Beschrijving kenmerken tussen 0-1meter aan/onder het maaiveld
name WAARDE_D0 nvarchar type Beschrijving archeologische verwachting tussen 0-1meter aan/onder het maaiveld
name AFZETTING_D0 nvarchar type Type afzetting tussen 0-1meter aan/onder het maaiveld
name FORMATIE_D0 nvarchar type Vormende laag tussen 0-1meter aan/onder het maaiveld
name TREFKANS_D0 int type Code archeologische verwachting tussen 0-1meter aan/onder het maaiveld
name TREFKANS_B int type Code archeologische verwachting voor beleidsdoeleinden
name WAARDE_B nvarchar type Beschrijving archeologische verwachting voor beleidsdoeleinden

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Middeleeuwse stads- en dorpskernen - kenmerken, Middeleeuwse stads- en dorpskernen - kenmerken, Middeleeuwse stads- en dorpskernen - kenmerken

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Archeologie/MapServer

accessPoint