Dataset

Warmteprofielen clusters Huidig

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 07/24/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Air
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De warmteprofielen zijn bedoeld om gemeenten te helpen bij het maken van hun transitievisie warmte. Met de warmteprofielen wordt een eerste verkenning in de warmtevraag van de gemeente visueel gemaakt. Op basis van enkele eigenschappen van de panden in de gemeente wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten warmtevraag en het temperatuurniveau van deze warmte. Dit geeft snel en overzichtelijk inzicht in de opgave van de warmtetransitie in de eigen gemeente. Het resultaat uit de tool kan worden gezien als een eerste verkenning naar oplossingen voor een nieuwe, duurzame warmtevoorziening.

In de warmteprofielen tool worden woningen en andere gebouwen geclusterd op basis van de verwachte benodigde temperatuur voor warmteafgifte in de woning in 2050: hoge-temperatuur (HT; >70°C), lage-temperatuur (LT; <55°C) of midden-temperatuur (MT; 55-70°C). Het temperatuurniveau is afhankelijk van de benodigde hoeveelheid warmte om de woning in de winter warm te houden (de isolatiegraad) en de warmteafgiftesystemen. De zogenaamde ‘temperatuurclusters’ geven inzicht in het benodigde toekomstige warmteprofiel van de gemeente; de temperatuurniveaus en de hoeveelheid warmte per gebied.

De warmteprofielen is in opdracht van de Provincie Zuid Holland door de WarmteTransitieMakers ontwikkelt. Meer info: https://geo.zuid-holland.nl/Data/Klimaat/Warmteprofielen/Handleiding%20warmteprofielen%20tool%20-%20versie%20juni%20%2720.pdf

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AWARMTEPROFIELEN_CLUSTERS_HUIDIG&bbox=49176.94249999896%2C409983.4728000015%2C129706.69090000167%2C481318.2642999999&width=768&height=680&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

WARMTEPROFIELEN_CLUSTERS_HUIDIG

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Warmteprofielen clusters Huidig

WARMTEPROFIELEN_CLUSTERS_HUIDIG

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Warmteprofielen clusters Huidig

Data schemes

WARMTEPROFIELEN_CLUSTERS_ZH feature catalogus

JSON Publiek domein
name type
name warmteprofiel int
name buurtcode nvarchar
name buurtnaam nvarchar
name gemeentecode nvarchar
name gemeentenaam nvarchar
name aantal_woningen int
name aantal_kantoren int
name aantal_overige_utiliteit int
name labela int
name oppervlakte_labela int
name labelb int
name oppervlakte_labelb int
name labelc int
name oppervlakte_labelc int
name labeld int
name oppervlakte_labeld int
name labele int
name oppervlakte_labele int
name labelf int
name oppervlakte_labelf int
name labelg int
name oppervlakte_labelg int
name warmtevraag_woning_gemiddeld numeric
name warmtevraag_woning_voorspeld numeric
name geom_Length numeric
name geom_Area numeric

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Warmteprofielen huidig

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Klimaat/Klimaat_Warmteprofielen/MapServer

accessPoint